Изкуството на Гърция през 4 в. пр. Хр. се разглежда още като пред класика

През 4 в. Гръцките полиси преживяват тежка  вътрешна криза.Градовете  се обединяват във все по-големи съюзи. През 338 г. Македония отнема политическата независимост на повечето полиси.

През този период  в скулптурата настъпват  изменения ,обект на художествено  превъплъщение е човекът не само в победите ,но и в неизбежните поражения и конфликти.Появява се така нар. академично направление.През  този период се включват статуите на Афродита Книдска  (Праксител) ,Хермес и малкия Дионис.

Най-известният живописец на 4 в. пр.Хр.   е Атинският художник Никий, приятел на Праксител.

За този период не можем да подминем  философите  Платон и учителя му Сократ.

  • Скептицизъм
  • Проблема м/у изкуство и действителност
  • Проблема за възпитанието на изкуството